حمایت از کالای ایرانی، شعاری بود که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری بر آن تاکید کرده و این موضوع را به عنوان یکی از اولویت های اساسی کشور مطرح فرمودند.

با توجه به تحریم های آمریکا علیه کشورمان و نیز لزوم خودکفایی ایران در زمینه تولیدات مختلف، حمایت از کالای ایرانی در شرایط کنونی دارای اهمیت بیشتری است.

مجموعه مستند «ایران ۶۲۶» تلاش می کند با توجه به توانمندی های داخلی، زمینه ساز ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باشد.

نام این مستند برگرفته از کد بین المللی محصولات ایرانی است؛ تولیدات هر کشوری با یک بارکد مشخص می شود که با وجود این بارکدها، کشور سازنده مشخص خواهد شد به عبارتی بارکد نوعی استاندارد جهانی برای شناسایی کشور سازنده است؛ در کشور ما بارکد اجناس ایرانی با ۶۲۶ شروع می شود.

آخرین فیلمها