ضعف‌های اقتصادی ناشی از بی‌لیاقتی برخی مسؤولان است/ FATF؛ ساختاری آمریکایی برای کنترل جهانبیانات پس از زیارت مزار شهدای بهشت زهرای تهرانشتاب حرکت علمی کشور به هیچ‌وجه کُند یا متوقف نشود/ به برنامه‌ها و توصیه‌های غربی‌ها اعتماد نکنیدمسؤولان با طرح مسائل ضدارزشی روی ناکارآمدی اقتصادی خود سرپوش نگذارنددریافت ۲۰ درصد حق الزحمه بانک‌ها از مردم نوعی رباخواری است